College van Beroep voor de Examens

 

Indien je in beroep wilt gaan tegen een beslissing van de examencommissie van je opleiding of tegen een beslissing van een examinator, richt je je tot het College voor Beroep voor de Examens van Breda University of Applied Sciences .

Ook kun je in beroep gaan als er geen beslissing genomen wordt binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn (dit wordt een "weigering om te beslissen" genoemd). Indien deze termijn ontbreekt, ga uit van een redelijke termijn van 6-8 weken.

 

Indien je niet zeker weet of dit college de instantie is die je moet hebben, dan is het goed om eerst te kijken naar de bevoegdheden van het College van Beroep voor de Examens.

 

Meer informatie over het College van Beroep voor de Examens vindt je in het reglement van orde College van Beroep voor de Examens (pfd opent in nieuw scherm).

 

Een beroepschrift voor het College van beroep voor de Examens moet worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van de beslissing waartegen je in beroep wilt gaan.

 

Onderdeel van het beroepschrift zijn:

Heb je vragen hierover of advies nodig voor het indienen van een formeel beroep dan kun je hiervoor altijd terecht bij de studentendecaan van je eigen opleiding.

Een beroepschrift moet worden ingediend via een online formulier.

 

Hoe gaat het verder?

Na ontvangst van je beroepschrift verloopt de procedure als volgt:

Niet eens met beslissing van het College van Beroep voor de Examens?

Tegen een beslissing c.q. uitspraak van het College van Beroep voor de Examens, zoals hierboven vermeld, kun je in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Het CBHO is een onafhankelijke instantie die rechtszaken behandelt op het terrein van het Hoger Onderwijs.

Het hoger beroep moet binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing van het College van Beroep  voor de Examens worden ingediend.

  

Terug naar startpagina Loket Rechtsbescherming