Grenzen aan gedrag: de vertrouwenspersoon biedt ondersteuning 

 

Voor jou als student of werknemer van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda is het belangrijk om een studie- of werkklimaat te hebben waarin je je veilig en gerespecteerd voelt.

 

Helaas komen er, ook binnen NHTV, situaties voor waarin mensen elkaar bewust of onbewust lastigvallen.

Onder ongewenst gedrag verstaan we:

In de folder grenzen aan gedrag lees je hier meer over.

De klachtenregeling ongewenst gedrag NHTV beschrijft hoe je als student of medewerker van NHTV van je rechten gebruik kunt maken wanneer je met ongewenst gedrag te maken krijgt.

Vertrouwenspersonen

Ervaar jij ongewenst gedrag? Dan kun je terecht bij één van de vertrouwenspersonen.

Bij hem/ haar kun je, eventueel anoniem, je verhaal kwijt. De vertrouwenspersonen nemen je te allen tijde serieus. Ze luisteren naar je, steunen je, informeren je en zoeken samen met jou naar oplossingen. Ze mogen alleen verdere actie ondernemen als jij hier nadrukkelijk om vraagt.

Contact

Voor iedere Academie en de gemeenschappelijke dienst van NHTV is een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarnaast kun je ook terecht bij een externe vertrouwenspersoon.

 

Naar het overzicht vertrouwenspersonen.

Algemeen e-mailadressen:

Intern: vertrouwenspersonen@nhtv.nl

Exterm: vertrouwenspersoon@arbounie.nl