Wat is het verschil tussen een klacht, bezwaar en beroep?

Beroep

Beroep dien je in als je het niet eens bent met een (schriftelijke) meegedeelde beslissing van de examencommissie of een examinator. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een negatief bindend studieadvies.

Dit beroep dien je in bij het College van Beroep voor de Examens.

Bezwaar

Bezwaar dien je in als je het niet eens bent met een (schriftelijke) meegedeelde beslissing die door het College van Bestuur met betrekking tot jou is genomen.
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de in- of uitschrijving voor een studie of de toekenning van een financiële ondersteuning.

Dit bezwaar dien je in bij de Geschillenadviescommissie.

Klacht

Een klacht heeft betrekking op de manier waarop een student of medewerker van Breda University of Applied Sciences zich tegenover jou heeft gedragen. 

Soms is het mogelijk om jouw situatie eerst te bespreken met de persoon of instantie waar het om gaat en lukt het om samen tot een goede oplossing te komen zonder een formele procedure op te starten. 

 

Kom je er niet alleen uit, dan kun je je laten adviseren door de studentendecaan van je opleiding of één van de vertrouwenspersonen.

 

We onderscheiden de volgende soorten klachten:

 

Klacht over ongewenst gedrag

Indien je een melding wilt doen over onbehoorlijke behandeling, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie door een student of medewerker Breda University of Applied Sciences en hierover eventueel een klacht wilt indienen, raden we je aan contact op te nemen met één van de vertrouwenspersonen.

 

Klacht over academie

Indien je een klacht hebt over de gang van zaken binnen een academie kun je een klacht indienen bij de academie.

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om:  

Klacht over dienst

Indien je een klacht hebt over de afhandeling van vragen of eerder gemelde storingen door een ondersteunende dienst, kun je hierover een klacht indienen bij het Loket Rechtsbescherming door het sturen van een e-mail naar ComplaintsServicePoint@BUas.nl.

 

N.B. Problemen, storingen of ongemakken in relatie met een (ICT) voorziening, een gebouw of een terrein van Breda University of Applied Sciences meld je bij Servicedesk Online in het daarvoor bestemde storingsformulier.

 

Terug naar startpagina Loket Rechtsbescherming