Examencommissie

 

De examencommissie is het eerste aanspreekpunt indien je het niet eens bent met de inhoud, organisatie of beoordeling van een tentamen.

Ook meldingen of verzoeken die samenhangen met tentaminering kun je bij de examencommissie indienen.

 

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: 

 

Een melding/verzoek moet worden ingediend bij de eigen examencommissie:

 

Meer informatie over de examencommissie, vind je in de regeling examencommissies (pfd opent in nieuw scherm).

 

 


Let op: Indien je formeel in beroep wilt gaan tegen een beoordeling van een tentamen door een examinator moet je je richten tot het College van Beroep voor de Examens.

 

Terug naar startpagina loket Rechtsbescherming