Overgangsregeling

Op 1 september 2018 is de naam van de Stichting NHTV internationale hogeschool Breda officieel gewijzigd in

Stichting Breda University of Applied Sciences.

In het kader van deze naamswijziging is door het College van Bestuur een overgangsregeling vastgesteld.

 

 


Algemene regelingen

 

Onderwijs- en examenregelingen (OER)

 Onderwijsregelingen

 HBO/WO bacheloropleidingen 2018-2019

 Rechtsbescherming

 

 HBO/WO masteropleidingen 2018-2019

 

  

 Onderwijs- en Examenregelingen 2017-2018

 

 

 

 Governance

 Goede gang van zaken

 

Op