Geschillenadviescommissie

 

 

Je kunt bezwaar maken bij de Geschillenadviescommissie van Breda University of Applied Sciences tegen een schriftelijke beslissing die door/namens het College van Bestuur is genomen en die je rechtstreeks in je belang treft, zoals bijvoorbeeld: 

Ook kun je bezwaar maken als er geen beslissing genomen wordt binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn (dit wordt een "weigering om te beslissen" genoemd). Indien de termijn om te beslissen ontbreekt, ga uit van een redelijke termijn van 6-8 weken.

 

Meer informatie over de Geschillenadviescommissie vindt je in het reglement Geschillenadviescommissie (pfd opent in nieuw scherm).

 

Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van de beslissing waartegen je bezwaar wilt maken.

Onderdeel van het bezwaarschrift zijn:

Heb je vragen over of advies nodig voor het indienen van een formeel bezwaar, dan kun je hiervoor altijd terecht bij je studentendecaan.

Een bezwaarschrift moet worden ingediend via een online formulier.

 

Hoe gaat het verder?

Na het verzenden van je bezwaarschrift verloopt de procedure als volgt:

Niet eens met de uiteindelijke beslissing van de het College van Bestuur?

Tegen een beslissing c.q. uitspraak van het College van Bestuur, zoals hierboven vermeld, kun je in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Het CBHO is een onafhankelijke instantie die rechtszaken behandelt op het terrein van het Hoger Onderwijs.

Het hoger beroep moet binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing van het College van Bestuur worden ingediend. Terug naar startpagina Loket Rechtsbescherming