Loket Rechtsbescherming                                                                                                               

 

Het Loket Rechtsbescherming is door Breda University of Applied Sciences ingericht om studenten te ondersteunen bij het indienen van een klacht, bezwaar of beroep.

Het loket helpt je bij het vinden van de juiste route indien je het niet eens bent met:

 

Binnen Breda University of Applied Sciences zijn er meerdere instanties tot wie je je klacht, bezwaar of beroep kan richten: 

Als je niet helemaal zeker bent waar je moet zijn, dan helpen we je graag verder met behulp van enkele voorbeelden. Ook is het natuurlijk altijd mogelijk om advies te vragen bij een studentendecaan van je eigen opleiding.

  

Samen tot een oplossing komen kan lukken

Wij raden je aan, inden mogelijk, om jouw situatie eerst te bespreken met de persoon of instantie waar het om gaat. Vaak lukt het om samen tot een goede oplossing te komen zonder een formele procedure op te starten. 

 

Meer informatie 

Uitleg over het verschil tussen een klacht, bezwaar en beroep