Bevoegheden College van Beroep voor de Examens

 

Het College van Beroep voor de Examens is bevoegd als je wilt opkomen tegen:

 

Indien je vragen hebt over het wel/niet indienen van een beroep bij College van Beroep voor de Examens: neem contact op met de studentendecaan van je eigen opleiding.

 

Terug naar het College van Beroep voor de Examens en het indienen van een beroepsschrift.

 

 

Terug naar startpagina Loket Rechtsbescherming.